BAZAR, 16 Dekabr 2018

 

 

 

 

 

 


 

 

e-h

 


 

odenis ONLAYN ÖDƏNİŞLƏR

 


 

 

eimza

 


 

POÇT GÖNDƏRİŞLƏRİNİN İZLƏNMƏSİ

 

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net


 

 "NAXÇIVANPOÇT" MMC poçt şöbə və bölmələri

 

 

Naxçıvan şəhəri 

Poçt məntəqəsi Ünvan
İndeks Telefon

Мərkəzi 

 Naxçıvan şəhəri, Atatürk 1.

AZ7000 

545-07-65 

1 №-li PB  

 Naxçıvan şəhəri, Dəmir Yol vağzalı, Ə.Qəmküsar küçəsi

AZ7001 

545-80-99 

2 №-li PB 

 Naxçıvan şəhəri, 215 saylı h/h

AZ7002 

545-66-16 

3 №-li PB 

 Naxçıvan şəhəri, H.Əliyev prospekti 8.

AZ7003 

545-80-98 

4 №-li PB 

 Naxçıvan şəhəri, 2001 saylı h/h

AZ7004 

545-62-31 

5 №-li PB 

 Naxçıvan şəhəri, Nizami küçəsi 14.

AZ7005 

545-75-96 

6 №-li PB  

 Naxçıvan şəhəri, İstiqlal küçəsi 101.

AZ7006 

545-21-72 

7 №-li PB  

 Naxçıvan şəhəri, Qoçüstü məhəlləsi 1.

AZ7007 

545-65-10 

8 №-li PB 

 Naxçıvan şəhəri, 915 saylı h/h

AZ7008 

544-57-52 

9 №-li PB  

 Naxçıvan şəhəri, 1 saylı Hərbi şəhərcik.

AZ7009 

545-66-69 

10 №-li PB 

 Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Universiteti.

AZ7010 

545-63-32 

12 №-li PB  

 Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti şəhərciyi.

AZ7012 

545-70-87 

Əliabad 

 Naxçıvan şəhəri, Əliabad qəsəbəsi.

AZ7013 

544-28-59 

Qaraçuq PB 

 Naxçıvan şəhəri, Qaraçuq qəsəbəsi.

AZ7014 

544-91-99 

Bulqan PB 

 Naxçıvan şəhəri, Bulqan qəsəbəsi.

AZ7011 

544-95-01 

Şərur rayonu 

Мərkəzi PB 

 Şərur şəhəri, H.Əliyev pr. 38

AZ6800 

542-25-54 

Aхura PB 

 Şərur rayonu, Axura kəndi

AZ6812 

542-62-00 

Aralıq PB 

 Şərur rayonu, Aralıq kəndi

AZ6813 

542-94-00 

Cəlilkənd PB 

 Şərur rayonu, Cəlilkənd kəndi

AZ6815 

552-37-02 

Çərçibоğan PB 

 Şərur rayonu, Çərçiboğan kəndi

AZ6816 

542-71-00 

Çомaхtur PB 

 Şərur rayonu, Çomaxtur kəndi

AZ6817 

552-13-00 

Y.Daşarх PB 

 Şərur rayonu, Y.Daşarx kəndi

AZ6818 

552-50-02 

Dəмirçi PB 

 Şərur rayonu, Dəmirçi kəndi

AZ6819 

542-69-00 

A.Yaycı PB 

 Şərur rayonu, A.Yaycı kəndi

AZ6820 

542-59-00 

Хanlıqlar PB 

 Şərur rayonu, Xanlıqlar kəndı

AZ6821 

552-33-02 

Ibadulla PB 

 Şərur rayonu, İbadulla kəndi

AZ6823 

552-21-02 

Çəмənli PB 

 Şərur rayonu, Çəmənli kəndi

AZ6824 

542-77-11 

Qarхun PB 

 Şərur rayonu, Qarxun kəndi

AZ6826 

552-06-04 

Мaхta PB 

 Şərur rayonu, Maxta kəndi

AZ6828 

542-64-00 

Püsyan PB 

 Şərur rayonu, Püsyan kəndi

AZ6829 

542-80-00 

Siyaqut PB 

 Şərur rayonu, Siyaqut kəndi

AZ6830 

542-54-00 

Yеngicə PB 

 Şərur rayonu, Yengicə kəndi

AZ6832 

552-44-02 

Alışar PB 

 Şərur rayonu, Alışar kəndi

AZ6833 

542-14-23 

Kəriмbəyli PB 

 Şərur rayonu, Kərimbəyli kəndi

AZ6834 

542-52-04 

Danyеri PB 

 Şərur rayonu, Danyeri kəndi

AZ6835 

542-02-00 

Zeyvə PB 

 Şərur rayonu, Zeyvə kəndi

AZ6836 

552-27-02 

Dizə PB 

 Şərur rayonu, Dizə kəndi

AZ6837 

552-57-02 

Ələkli PB 

 Şərur rayonu, Ələkli kəndi

AZ6839 

542-83-00 

Vərməziyar PB 

 Şərur rayonu, Vərməziyar kəndi

AZ6831 

552-19-02 

Tənənəm PB 

 Şərur rayonu, Tənənəm kəndi

AZ6840 

542-90-99 

Tumaslı PB 

 Şərur rayonu, Tumaslı kəndi

AZ6841 

552-00-02 

Oğuz  PB 

 Şərur rayonu, Oğuz kəndi

AZ6842 

552-40-01 

Mahmudkənd PB 

 Şərur rayonu, Mahmudkənd kəndi

AZ6843 

542-66-99 

Düdəngə PB 

 Şərur rayonu, Düdəngə kəndi

AZ6844 

542-96-99 

Dərəkənd PB 

 Şərur rayonu, Dərəkənd kəndi

AZ6845 

552-51-99 

Qorçulu PB 

 Şərur rayonu, Qorçulu kəndi

AZ6846 

552-76-02 

Gümüşlu PB 

 Şərur rayonu, Gümüşlü kəndi

AZ6848 

552-54-02 

Sərxanlı PB 

 Şərur rayonu, Sərxanlı kəndi

AZ6822 

552-07-98 

Şahbulaq PB 

 Şərur rayonu, Şahbulaq kəndi

AZ6814 

552-39-53 

Diyadin PB 

 Şərur rayonu, Diyadin kəndi

AZ6825 

542-16-02 

Kürkəndi PB 

 Şərur rayonu, Kürkəndi kəndi

AZ6838 

552-61-02 

Kürçülü PB 

 Şərur rayonu, Kürçülü kəndi

AZ6827 

552-60-02 

Y.Yayçı PB 

 Şərur rayonu, Y.Yaycı kəndi

AZ6847 

552-61-78 

Axamməd PB 

 Şərur rayonu, Axamməd kəndi

AZ6849 

542-08-02 

Oğlanqala PB 

 Şərur rayonu, Oğlanqala kəndi

AZ6850 

542-56-00 

Babək rayonu 

Мərkəzi PB 

 Babək qəsəbəsi, Azadlıq küçəsi 57.

AZ6700 

541-35-30 

Buzqоv PB 

 Babək rayon, Buzqov kəndi

AZ6711 

541-87-03 

Çeşməbasar PB 

 Babək rayon, Çeşməbasar kəndi

AZ6712 

541-36-01 

Kəriмbəyli PB 

 Babək rayon, Kərimbəyli kəndi

AZ6713 

541-69-32 

Güznüt PB 

 Babək rayon, Güznüt kəndi

AZ6714 

541-23-01 

Qahab PB 

 Babək rayon, Qahab kəndi

AZ6715 

541-20-01 

Мəzrə PB 

 Babək rayon, Məzrə kəndi

AZ6718 

541-73-00 

Naxışnərgiz PB 

 Babək rayon, Naxışnərgiz kəndi

AZ6716 

551-26-01 

Nеhrəм PB 

 Babək rayon, Nehrəm kəndi

AZ6719 

541-50-00 

Nəzərabad PB 

 Babək rayon, Nəzərabad kəndi

AZ6720 

541-03-20 

Sirab PB 

 Babək rayon, Sirab kəndi

AZ6721 

541-79-00 

Şıхмahмud PB 

 Babək rayon, Şıxmahmud kəndi

AZ6722 

541-46-00 

Yarıмca PB 

 Babək rayon, Yarımca kəndi

AZ6723 

541-68-00 

Cəhri PB 

 Babək rayon, Cəhri kəndi

AZ6724 

541-62-00 

Vayхır PB 

 Babək rayon, Vayxır kəndi

AZ6726 

541-27-99 

Zeynəddin PB 

 Babək rayon, Zeynəddin kəndi

AZ6728 

541-97-00 

Məmmədrza Dizə PB 

 Babək rayon, Məmmədrza Dizə kəndi

AZ6729 

541-00-01 

Uzunoba PB 

 Babək rayon, Uzunoba kəndi

AZ6730 

541-05-99 

Didivar PB 

 Babək rayon, Didivar kəndi

AZ6731 

541-90-01 

Şəkərabad PB 

 Babək rayon, Şəkərabad kəndi

AZ6732 

541-16-01 

Nəhəcir PB 

 Babək rayon, Nəhəcir kəndi

AZ6733 

551-62-02 

Qoşadizə PB 

 Babək rayon, Qoşadizə kəndi

AZ6717 

551-30-01 

Xal-Xal PB 

 Babək rayon, Xal-xal kəndi

AZ6734 

551-28-01 

Xəlilli PB 

 Babək rayon, Xəlilli kəndi

AZ6735 

551-48-01 

Culfa rayonu 

Мərkəzi PB 

 Culfa şəhəri, Təbrik küçəsi 17

AZ7200 

546-08-44 

Bənəniyar PB 

 Culfa rayonu, Bənəniyar kəndi

AZ7211 

546-46-00 

Dizə PB 

 Culfa rayonu, Dizə kəndi

AZ7213 

546-25-00 

Əbrəqunus PB 

 Culfa rayonu, Əbrəqunus kəndi

AZ7214 

546-31-00 

Ərəfsə PB 

 Culfa rayonu, Ərəfsə kəndi

AZ7215 

546-34-00 

Ərəzin PB 

 Culfa rayonu, Ərəzin kəndi

AZ7216 

546-51-00 

Göydərə PB 

 Culfa rayonu, Göydərə kəndi

AZ7217 

546-44-01 

Хanəgah PB 

 Culfa rayonu, Xanəgah kəndi

AZ7218 

546-61-00 

Qazançı PB 

 Culfa rayonu, Qazançı kəndi

AZ7219 

546-38-00 

Мilaх PB 

 Culfa rayonu, Milax kəndi

AZ7220 

546-36-00 

Yaycı PB 

 Culfa rayonu, Yaycı kəndi

AZ7221 

546-23-00 

Kırna PB 

 Culfa rayonu, Kırna kəndi

AZ7223 

546-67-00 

Əlincə PB 

 Culfa rayonu, Əlincə kəndi

AZ7227 

546-40-00 

Ləkətağ PB 

 Culfa rayonu, Ləkətağ kəndi

AZ7225 

546-64-02 

Teyvaz PB 

 Culfa rayonu, Teyvaz kəndi

AZ7226 

546-69-02 

Şurut PB 

 Culfa rayonu, Şurut kəndi

AZ7228 

546-28-02 

Gal PB 

 Culfa rayonu, Gal kəndi

AZ7229 

546-29-02 

Qızılca PB 

 Culfa rayonu, Qızılca kəndi

AZ7230 

546-49-05 

Ordubad rayonu 

Мərkəzi PB 

 Ordubad şəhəri, H.Əliyev prospekti 9.

AZ6900 

547-11-67 

Aza PB 

 Ordubad rayonu, Aza kəndi

AZ6911 

547-46-00 

Üstüpü PB 

 Ordubad rayonu, Üstüpü kəndi

AZ6912 

547-49-00 

Dəstə PB 

 Ordubad rayonu, Dəstə kəndi

AZ6913 

547-34-00 

Dırnıs PB 

 Ordubad rayonu, Dırnıs kəndi

AZ6914 

547-47-00 

Əndəмic PB 

 Ordubad rayonu, Əndəmic kəndi

AZ6915 

547-25-00 

Y.Əylis PB 

 Ordubad rayonu, Y.Əylis kəndi

AZ6916 

547-31-00 

Gənzə PB 

 Ordubad rayonu, Gənzə kəndi

AZ6917 

547-27-00 

Tivi PB 

 Ordubad rayonu, Tivi kəndi

AZ6918 

547-43-00 

Vənənd PB 

 Ordubad rayonu, Vənənd kəndi

AZ6919 

547-39-00 

Dizə PB 

 Ordubad rayonu, Dizə kəndi

AZ6921 

547-90-00 

Başdizə PB 

 Ordubad rayonu, Başdizə kəndi

AZ6922 

547-55-00 

Aşağı Əylis PB 

 Ordubad rayonu, A.Əylis kəndi

AZ6933 

547-66-00 

Biləv PB 

 Ordubad rayonu, Biləv kəndi

AZ6924 

547-41-33 

Bist PB 

 Ordubad rayonu, Bist kəndi

AZ6925 

547-40-00 

Düylün PB 

 Ordubad rayonu, Düylün kəndi

AZ6926 

547-58-65 

Sabirkənd PB 

 Ordubad rayonu, Sabirkənd kəndi

AZ6927 

547-82-00 

Behrud PB 

 Ordubad rayonu, Behrud kəndi

AZ6928 

547-84-03 

Kotam PB 

 Ordubad rayonu, Kotam kəndi

AZ6934 

547-29-01 

Şahbuz rayonu 

Мərkəzi PB 

 Şahbuz şəhəri, 28 may küçəsi 12.

AZ7100 

543-03-81 

050 №-li h/h 

 Şahbuz rayonu, 050 №-li h/h

AZ7111 

543-03-87 

Biçənək PB 

 Şahbuz rayonu, Biçənək kəndi

AZ7112 

543-31-09 

Şahbuzkənd PB 

 Şahbuz rayonu, Şahbuzkənd kəndi

AZ7113 

543-06-09 

Kоlanı PB 

 Şahbuz rayonu, Kolanı kəndi

AZ7114 

543-28-09 

Kükü PB 

 Şahbuz rayonu, Kükü kəndi

AZ7115 

543-16-09 

Sələsüz PB 

 Şahbuz rayonu, Sələsüz kəndi

AZ7116 

543-32-09 

2 №-li PB 

 Şahbuz şəhəri, H.Əliyev prospekti 110.

AZ7117 

543-44-53 

Mahmudoba PB 

 Şahbuz rayonu, Mahmudoba kəndi

AZ7118 

543-47-09 

Badamlı qəsəbəsi PB 

 Şahbuz rayonu, Badamlı qəsəbəsi

AZ7119 

543-25-03 

Badamlı PB 

 Şahbuz rayonu, Badamlı kəndi

AZ7120 

543-23-68 

Külüs PB 

 Şahbuz rayonu, Külüs kəndi

AZ7122 

543-15-00 

Keçili PB 

 Şahbuz rayonu, Keçili kəndi

AZ7123 

543-12-00 

Y/Qışlaq PB 

 Şahbuz rayonu, Y/Qışlaq kəndi

AZ7124 

543-38-09 

A/ Qışlaq PB 

 Şahbuz rayonu, A/Qışlaq kəndi

AZ7125 

543-37-00 

Ağbulaq PB 

 Şahbuz rayonu, Ağbulaq kəndi

AZ7126 

543-27-99 

Ayrınc PB 

 Şahbuz rayonu, Ayrinc kəndi

AZ7127 

543-43-09 

G.Qışlaq PB 

 Şahbuz rayonu, G.Qışlaq kəndi

AZ7128 

543-45-09 

Q.Qışlaq PB 

 Şahbuz rayonu, Q.Qışlaq kəndi

AZ7129 

543-19-09 

Nursu PB 

 Şahbuz rayonu, Nursu kəndi

AZ7130 

543-21-19 

Gömür PB 

 Şahbuz rayonu, Gömür kəndi

AZ7131 

543-48-81 

Sədərək rayonu 

Мərkəzi PB 

 Sədərək qəsəbəsi

AZ7300 

549-10-09 

Kəngərli rayonu 

Мərkəzi PB 

 Kəngərli rayonu, Qıvraq qəsəbəsi

AZ7400 

548-07-29 

Хоk PB 

 Kəngərli rayonu, Xok kəndi

AZ7401 

548-21-99 

Qarabağlar PB 

 Kəngərli rayonu, Qarabağlar kəndi

AZ7402 

548-17-00 

Qıvraq PB 

 Kəngərli rayonu, Qıvraq kəndi

AZ7403 

548-07-29 

Şahtaхtı PB 

 Kəngərli rayonu, Şahtaxtı kəndi

AZ7404 

548-28-73 

Çalхanqala PB 

 Kəngərli rayonu, Çalxanqala kəndi

AZ7405 

548-36-60 

Böyükdüz PB 

 Kəngərli rayonu, Böyükdüz kəndi

AZ7406 

548-42-13 

Təzəkənd PB 

 Kəngərli rayonu, Təzəkənd kəndi

AZ7407 

548-50-21 

Xıncab PB 

 Kəngərli rayonu, Xıncab kəndi

AZ7408 

548-50-37 

Qabıllı PB 

 Kəngərli rayonu, Qabıllı kəndi

AZ7410 

548-57-07 

Qıvraq H/H 

 Kəngərli rayonu, Qıvraq h/h

AZ7411 

548-07-88 

Yurtçu PB 

 Kəngərli rayonu, Yurtçu kəndi

AZ7412 

548-46-80 


 

“İTİRİLMİŞ ƏŞYALARIN SAHİBİNƏ ÇATDIRILMASI XİDMƏTİ”

HAQQINDA

 

        Yaxın keçmişdə iri  şəhərlərin dəmir yol vağzallarında, hava limanlarında, əhalinin daha sıx olduğu məkanlarda tapılmış əşyaların qəbulu və sahibinə qaytarılması üçün  məntəqələr yaradılırdı. Şüurlu vətəndaşlar tapdıqları əşyaları  həmin məntəqələrə təhvil verirdi. Əşyasını itirənlər isə həmin məntəqələrə müraciət edərək , onlara məxsus əşyanı  geri ala bilirdilər.  Hazırda bu cür xidmət bir çox inkişaf etmiş olkələrdə  müxtəlif şərtlərlə fəaliyyət göstərir. Onlardan çoxu əşya sahibindən əşyanın dəyərinin 20 faizi və yaxud razılaşma yolu ilə daha çox mükafat tələbi ilə əşyanı   sahibinə qaytarırlar.

        Naxçıvan  Muxtar Respublikasında  verilən tapşırığa uyğun olaraq  2016-cı ilin dekabr ayından “Naxçıvanpoçt”  Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nəzdində  İtmiş Əşyaların Sahibinə Çatdırılması  Xidməti”  fəaliyyətə başlamışdır. Bu xidmət heç bir mükafat yaxud rüsum tələb edilmədən  tam humanitar məqsədlə yaradılmışdır. Muxtar respublikada hazırda 171 poçt məntəqəsi fəaliyyət göstərir və demək olar ki, bütün yaşayış ərazilərini əyatə edir. Poçt  məntəqələrinə əhalinin bütün təbəqələrinin  tez-tez müraciət etdiyini nəzərə alsaq,  “İtirilmiş Əşyaların Sahibinə Çatdırılması Xidməti”nin “Naxçıvanpoçt “ MMC-nin nəzdində fəaliyyətə başlaması   insanlar üçün daha rahat imkanlar yaradacaqdır.       

        Vətəndaşlar tərəfindən tapılan əşyalar həmin bölgədəki ən yaxın  poçt məntəqəsinə təhvil verilə bilər. Təhfil verilən əşyalar poçt bölməsində müvafiq kitablarda təlimata uyğun qeydiyyata alınır. Burada  əşyanın tam yazılı  təsviri, tapıldığı yer , kim tərəfindən tapıldığı  müvafiq imzalarla təsdiq olunmaqla  qeyd olunur. Əşyasını itirənlər isə əşyanı itirdiklərini güman etdikləri əraziyə yaxın poçt məntəqəsinə və ya "Naxçıvanpoçt" MMC-nin “İtirilmiş Əşyaların Sahibinə Çatdırılması Xidməti”nin   225 nömrəli qaynar xəttinə zəng edib məlumat ala bilərlər. Əgər əşya tapılıbsa, əşya sahibi poçt məntəqəsinə   şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə  yaxınlaşıb təlimata uyğun  ona məxsus  əşyanı təhvil ala bilər. 

       Bundan əlavə vətəndaşlar bu məqsədlə hazırlanmış   www. Itmisesyalar.naxcivan.az   internet saytında  fərdi qaydada  tapdıqları yaxud axtardıqları  əşyalar haqqında məlumatı  yerləşdirə bilərlər.  Bunun üçün  saytda  iki bölmə yaradılıb. Əşyanı tapanlar  yaxud axtaranlar  xüsusi müraciət formasını dolduraraq tam məlumatı saytın administratoruna    göndərirlər. Məlumat yoxlandıqdan sonra saytın tapılanlar yaxud axtarılanlar bölməsinə yerləşdirilir.  Eyni zamanda poçt məntəqəsinə təhfil verilən əşyalar da qeyd olunan saytın tapılanlar bölməsinə yerləşdirir.

     225  qısa nömrəli  telefon xətti həftənin 5 günü iş saatlarında Sizin xidmətinizdədir.

 

    Sizə xidmət etməkdən qürur duyuruq!

             “NAXÇIVANPOÇT” MMC