BAZAR, 16 Dekabr 2018

 

 

 

 

 

 


 

 

e-h

 


 

odenis ONLAYN ÖDƏNİŞLƏR

 


 

 

eimza

 


 

POÇT GÖNDƏRİŞLƏRİNİN İZLƏNMƏSİ

 

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

 

Digər poçt xidmətləri üçün tariflər

Ümümi müddəalar

1. Digər poçt rabitəsi xidmətləri üçün tariflər Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində Milli poçt operatorunun (“Azərpoçt” DM-nin və Naxçıvan Muxtar Respubliksı Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin) poçt xidmətləri göstərən bütün poçt müəssisələrində tətbiq edilir.

2. “Poçt rabitəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən digər poçt xidmətlərinə aşağıdakılar aiddir:

çəkisi 2 kq-dan yuxarı sadə və sifarişli banderollar (daxili və beynəlxalq);

·         qiyməti bəyan olunmuş göndərişlər (daxili və beynəlxalq);

·         xüsusi M kisələri (beynəlxalq);

·         ağırçəkili (10 kq-dan yuxarı) adi bağlamalar (daxili və beynəlxalq);

·         qiyməti bəyan olunmuş bağlamalar (daxili və beynəlxalq);

·         kövrək və iriölçülü bağlamalar (daxili və beynəlxalq);

·         poçt pul baratları (daxili və beynəlxalq);

·         teleqramlar (daxili və beynəlxalq);

·         faks göndərişləri (daxili və beynəlxalq);

·         poçt göndərişlərinə dair özəl və əlavə xidmətlər (daxili və beynəlxalq).

 3. Poçt müəssisələri (“Azərpoçt” DM-nin filialları) müəyyən şərtlər daxilində maya dəyərindən aşağı olmamaqla əsas tariflər üzrə korporativ müştərilər üçün 20%-ə qədər endirim etmək hüququna malikdirlər. Endirimli tariflərin tətbiqi Milli poçt operatoru tərəfindən təsdiq edilmiş xüsusi qayda əsasında həyata keçirilir.

 4. Poçt xidmətlərinin göstərilməsində istifadə olunan blankların dəyəri bu xidmətlər üzrə tariflərdə nəzərə alınmışdır.

 5. Tariflər Azərbayçan Respublikasının Qanunveriçiliyinə uyğun olaraq əlavə dəyər vergisi (ƏDV) nəzərə alınmaqla hesablanmışdır.

 Bölmə 1. Daxili poçt göndərişləri üçün tariflər

Maddə

bənd

Poçt göndərişlərinin və xidmətlərini sayı

Tarif (ƏDV daxil olmaqla) manat

1

2

3

4

Çəkisi 2 kiloqramdan yuxarı banderol

 

1

Sadə banderol (çəki üzrə)

 

 

 

1.1

-2 kiloqramdan 3 kiloqramadək

 

 

 

1.2

-3 kiloqramdan 4 kiloqramadək

3,00

 

 

1.3

-4 kiloqramdan 5 kiloqramadək

3,60

 

 

2

Sifarişli banderol

 

 

 

2.1

-çəkiyə görə haqq sadə banderollarda olduğu kimi alınır

 

 

 

2.2

-hər bir banderolun sifarişli göndərilməsi

0,50

Qiyməti bəyan olunmuş göndəriş (məktub və banderol)

 

1

Çəki üzrə

 

 

 

1.1

-50 qramadək

1,80

 

 

1.2

-50 qramdan 100 qramadək

2,00

 

 

1.3

-100 qramdan 250 qramadək

2,30

 

 

1.4

-250 qramdan 500 qramadək

2,60

 

 

1.5

-500 qramdan 1000 qramadək

3,00

 

 

1.6

-1000 qramdan 2000 qramadək

3,50

 

 

2

Bəyan olunmuş qiymət üzrə

 

 

 

2.1

-20 manata qədər

0,80

 

 

2.2

-20 manatdan 50 manatadək

1,50

 

 

2.3

-50 manatdan yuxarı hər tam və natamam 50 manat üçün əlavə olaraq

1,00

Bağlama

 

1

Ağırçəkili (10 kq-dan artıq), qiyməti bəyan olunmuş, kövrək və ya iriölçülü bağlama

 

 

 

1.1

-çəkidən asılı olmayaraq hər bir bağlama üçün

2,30

 

 

1.2

-hər tam və natamam 1 kq üçün yerüstü nəqliyyatla

0,50

 

 

1.3

-hər tam və natamam 1 kq üçün avia nəqliyyatla

0,80

 

 

1.4

-bağlamada 3.1 bəndi üzrə göstərilən əlamətlərin bir neçəsi eyni vaxtda olduqda tarif yalnız bir dəfə alınır

 

 

 

 

bəyan olunmuş qiymət üzrə

 

 

 

1.5

-50 manata qədər

1,50

 

 

1.6

-50 manatdan yuxarı hər tam və natamam 50 manat üçün əlavə olaraq

1,00

Teleqram

 

1

Adi teleqram

 

 

 

1.1

-hər bir teleqram üçün

0,50

 

 

1.2

-hər bir kəlmə söz üçün

0,05

 

4

2

Təcili teleqram

 

 

 

2.1

-hər bir teleqram üçün

1,00

 

 

2.2

-hər bir kəlmə söz üçün

0,10

 

 

3

Teleqramın poçt şöbəsi olmayan yaşayış məntəqəsinə sifarişli məktubla çatdırılması

0,70

 

 

4

Eyni göndərici tərəfindən bir neçə ünvana göndərilən teleqramlar (qrup halında və ya cxem teleqramı) üçün ayrı-ayrı teleqramlar kimi haqq alınır

 

1

2

3

4

 

5

“Təsdiq olunmuş” teleqramda təsdiq olunma qeydi

0,30

 

 

6

Göndəricinin tələbi ilə teleqramın surətinin təsdiqi

0,60

 

 

7

Şərti qısaldılmış ünvanların qeydə alınması (ildə bir dəfə)

10,00

 

 

8

Teleqramın telefonla qəbulu və ya çatdırılması (kreditlə)

0,30

 

 

9

Teleqram bədii blankda tərtib edildikdə bədii blankın satış dəyəri əlavə alınır

 

Faks göndərişi

 

1

Birinci səhifə üçün

0,50

 

 

2

Hər bir əlavə səhifə üçün

0,40

 

 

3

Faks göndərişinin ünvan üzrə çatdırılması üçün

0,60

 

 

4

Faksın şəhərlərarası ötürülməsi zamanı faktiki ötürmə vaxtına əsasən ŞATD tarifi əlavə alınır

 

 1. Bağlamanın göndərilmə haqqı bağlamaya görə sabit tarifə onun faktiki çəkisinin tam və natamam kiloqramına görə tarifin əlavə olunması yolu ilə hesablanır.

 

Hesablama üçün nümunələr:

a) çəkisi 12,240 kq olan adi daxili yerüstü bağlamanın göndərilmə haqqı - 2,30+13,00x0,50=8,80 manat;

b) çəkisi 7,630 kq, bəyan olunmmuş qiyməti 90 manat olan daxili avia bağlamanın göndərilmə haqqı – 2,30+8,00x0,80+2,50=11,20 manat;

c) çəkisi 5,360 kq olan kövrək adi daxili yerüstü bağlamanın göndərilmə haqqı – 2,30+6,00x0,50=5,30 manat;

ç) çəkisi 18,570 kq, bəyan olunmmuş qiyməti 130 manat olan iriölçülü, kövrək daxili yerüstü bağlamanın göndərilmə haqqı – 2,30+19,00x0,50+3,50=15,30 manat.

 Qeyd: Əsgərə ünvanlanan bağlamada 3.1 bəndindəki əlamətlərdən (10 kq-dan artıq, qiyməti bəyan olunmuş, kövrək və ya iriölçülü) ən azı biri olduqda bu bağlama üçün həmin bənd üzrə tam rüsum alınır. Yalnız çəkisi 10 kq-dək olan adi (qiyməti bəyan olunmamış) əsgər bağlamasına universal poçt xidmətlərində nəzərdə tutulan güzəştli tarif tətbiq edilir.

Bölmə 2. Beynəlxalq poçt göndərişləri üçün tariflər

Maddə

bənd

Poçt göndərişlərinin və xidmətlərini sayı

Tarif (ƏDV daxil olmaqla) manat

 

 

 

1-ci zona üzrə*

2-ci zona üzrə*

 

 

 

yerüstü

avia

yerüstü

avia

1

2

3

4

5

6

7

Çəkisi 2 kiloqramdan yuxarı banderol

 

1.1

Sadə banderol (çəki üzrə)

 

 

 

 

 

 

1.1

-2 kiloqramdan 3 kiloqramadək

18,00

27,00

24,00

34,00

 

 

1.2

-3 kiloqramdan 4 kiloqramadək

25,00

38,00

33,00

47,00

 

 

1.3

-4 kiloqramdan 5 kiloqramadək

33,00

50,00

44,00

62,00

 

 

2

Sifarişli banderol

 

 

 

 

 

 

2.1

-çəkiyə görə haqq sadə banderollarda olduğu kimi alınır

 

 

 

 

 

 

2.2

-hər bir banderolun sifarişli göndərilməsi

2,00

2,00

2,00

2,00

Xüsusi M kisə

 

1

Sadə M kisə (çəki üzrə)

 

 

 

 

 

 

1.1

-5 kiloqramadək

16,00

23,00

31,00

45,00

 

 

1.2

- hər tam və natamam 1 kq üçün əlavə

3,00

4,00

6,00

8,00

1

2

3

4

5

6

7

 

2

2

Sifarişli M kisə

2,00

2,00

2,00

2,00

 

 

2.1

-çəkiyə görə haqq sadə M kisədə olduğu kimi alınır

 

 

 

 

 

 

2.2

-hər bir M kisənin sifarişli göndərilməsi

2,00

2,00

2,00

2,00

Qiyməti bəyan olunmuş göndəriş

 

1

Çəki üzrə

 

 

 

 

 

 

1.1

-50 qramadək

3,90

4,00

4,10

4,20

 

 

1.2

-50 qramdan 100 qramadək

4,30

4,60

4,70

5,00

 

 

1.3

-100 qramdan 250 qramadək

5,50

6,30

6,40

7,20

 

 

1.4

-250 qramdan 500 qramadək

7,70

9,30

9,40

11,10

 

 

1.5

-500 qramdan 1000 qramadək

11,40

14,90

14,80

18,30

 

 

1.6

-1000 qramdan 2000 qramadək

17,60

24,70

23,30

30,90

Bəyan olunmuş qiymət üzrə

 

2.1

-50 manatadək

2,50

2,50

2,50

2,50

 

 

2.2

-50 manatdan yuxarı hər tam və natamam 50 manat üçün əlavə olaraq

1,50

1,50

1,50

1,50

Bağlama

 

1

Ağırçəkili (10 kq-dan artıq) adi bağlama

 

 

 

 

 

 

1.1

-bağlamaya və çəkiyə görə tariflər təyinat ölkələri üzrə ayrıca əlavə cədvəldə göstərilmişdir

 

 

 

 

 

 

2

Kövrək və iriölçülü adi bağlama

 

 

 

 

 

 

2.1

-bağlamaya və çəkiyə görə haqq uyğun adi bağlamada  olduğundan 1,5 dəfə artıq alınır

 

 

 

 

 

 

2.2

-bağlama həm kövrək, həm iriölçülü olduqda əlavə haqq yalnız bir dəfə alınır

 

 

 

 

Qiyməti bəyan olunmuş bağlama

 

3.1

-bağlamaya və çəkiyə görə haqq uyğun adi bağlamada olduğu kimi alınır

 

 

 

 

 

 

3.2

-hər bir bağlamanın qiymətli göndərilməsi

2,00

2,00

2,00

2,00

bəyan olunmuş qiymət üzrə

 

3.3

-100 manata qədər

4,00

4,00

4,00

4,00

 

 

3.4

-100 manatdan yuxarı hər tam və natamam 100 manat üçün əlavə olaraq

2,50

2,50

2,50

2,50

Teleqram

 

1

Hər bir teleqram üçün

1,00

 

 

1

Hər bir kəlmə söz üçün:

 

 

 

2.1

-MDB (Rusiya, Qırğızıstan istisna olmaqla) və İran ölkələri üzrə

0,30

 

 

2.2

-Rusiya Federasiyası və Qırğızıstan üzrə

0,40

 

 

2.3

-digər ölkələr üzrə

0,60

 

 

3

“Təsdiq olunmuş” teleqramda təsdiq olunma qeydi

0,30

 

 

4

Göndəricinin tələbi ilə teleqramın surətinin təsdiqi

0,60

Faks göndərişi

 

1

Birinci səhifə üçün

0,50

 

 

2

Hər bir əlavə səhifə üçün

0,40

 

 

3

Daxil olan faksın ünvan üzrə çatdırılması üçün

0,60

 

 

4

Faksın şəhərlərarası və beynəlxalq ötürülməsi zamanı faktiki ötürmə vaxtına əsasən ŞATD tarifi əlavə alınır

 

 * 1-ci zonaya aid edilən ölkələr - MDB və Baltikyanı ölkələri, Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası, Pakistan İslam Respublikası

 * 2-ci zonaya aid edilən ölkələr - digər ölkələr

 Bölmə 3. Pul baratları üçün tariflər

 

Maddə

Bənd

Poçt göndərişlərinin və xidmətlərin növləri

Tarif (manatla, ƏDV ilə)

1

 

Daxili pul baratı

 

1

Köçürülən məbləğ üzrə

 

1.1

-20 manatadək

0,80

1.2

-20,01 manatdan 50 manatadək

1,50

1.3

-50,01 manatdan 100 manatadək

2,70

1.4

-100,01 manatdan 200 manatadək

4,70

1.5

-200,01 manatdan 400 manatadək

7,80

1.6

-400,01 manatdan 600 manatadək

9,60

1.7

-600,01 manatdan 800 manatadək

10,40

1.8

-800,01 manatdan 1000 manatadək

11,00

1.9

-1000,01 manatdan yuxarı hər tam və natamam 200 manat üçün əlavə olaraq

1,00

2

Korporativ müştərilər üçün pul baratı tarifləri ikitərəfli müqavilələr əsasında tənzimlənir

 

3

Pul baratında göndərilən yazılı məlumatın hər bir sözü üçün

0,10

3

Pul baratının evdə çatdırılması (göndəricidən və ya ünvançıdan alınır)

0,80

4

Pul baratının evdə qəbulu

1,00

5

Çatdırmaya dair elektron xəbərnamə

1,20

2

 

Beynəlxalq pul baratı

 

1

Köçürülən məbləğ üzrə

 

1.1

-100 manatadək

5,00

1.2

-100,01 manatdan 200 manatadək

8,40

1.3

-200,01 manatdan 400 manatadək

14,30

1.4

-400,01 manatdan 600 manatadək

18,20

1.5

-600,01 manatdan 800 manatadək

20,60

1.6

-800,01 manatdan 1000 manatadək

22,00

1.7

-1000,01 manatdan yuxarı hər tam və natamam 200 manat üçün əlavə olaraq

1,50

2

Daxil olan pul baratının evdə çatdırılması

1,00

3

Pul baratının evdə qəbulu

1,50

 

Bölmə 4. Daxili və beynəlxalq poçt göndərişlərinə dair özəl və əlavə xidmətlər

Maddə

bənd

Poçt göndərişlərinin və xidmətlərini sayı

Tarif (ƏDV daxil olmaqla) manat

 

 

 

daxili

Beynəl-xalq

1

2

3

4

5

Qeydiyyatlı göndərişin çatdırılmasına dair xəbərnamə

 

1

Poçtla sadə xəbərnamə

0,20

1,00

 

1

2

Poçtla sifarişli xəbərnamə

0,60

 

 

 

3

Teleqramla (elektron) xəbərnamə

1,20

 

Göndərişin ünvançıya şəxsən verilməsi

2

1

Çıxan sifarişli göndərişin şəxsən verilməsi

0,30

0,60

 

 

2

Daxil olan göndərişin ünvançının rəsmi xahişi əsasında ona şəxsən verilməsi (ünvançıdan alınır)

0,30

0,60

 

 

Ödəmə şərtli göndəriş

 

1

Qiyməti bəyan olunmuş göndəriş (məktub, bağlama) üçün əsas tarif uyğun göndərişdə olduğu kimi alınır

 

 

 

3

2

Ödəmə şərti xidməti üçün

0,60

0,60

 

 

3

Göndəriş təyinatı üzrə verilərkən ünvançıdan qoyulmuş ödəmə şərtinin məbləği və bu məbləğin pul baratı vasitəsilə göndərilməsi üçün haqq alınır

 

 

 

 

4

Ödəmə şərtinin məbləği göndərişin qiyməti və göndərilmə haqqının cəmindən yüksək olmamalıdır

 

 

Poçt göndərişinin qaytarılması və yenidən göndərilməsi

 

1

Qeydiyyatlı poçt göndərişinin qaytarılması, yeni ünvana göndərilməsi, ödəmə şərtinin ləğvi, məbləğinin artırılıb-azaldılması barədə göndəricinin verdiyi ərizəyə görə

0,60

0,60

 

 

2

Ərizənin digər daha sürətli vasitələrlə göndərilməsi üçün uyğun xidmət haqqı əlavə alınır

 

 

 

4

3

Məktub korrespondensiyası və pul baratının qaytarılması və ya yeni ünvana göndərilməsi üçün əlavə haqq alınmır

 

 

 

 

4

Bağlamanın qaytarılması və ya yeni ünvana göndərilməsi üçün növündən asılı olaraq tam (çıxan beynəlxalq bağlama üçün təyinat ölkəsinin müəyyən etdiyi) rüsum alınır

 

 

Göndərişin poçt müəssisəsində saxlanması

 

1

Çəkisi 500 qramdan artıq sadə və sifarişli məktub və banderolun saxlanması (bildiriş yazıldığı gündən 5 gün sonra hər gün üçün)

0,10

0,10

 

 

2

Çəkisi 500 qramdan artıq qiymətli məktub, banderol və kiçik paketin saxlanması (bildiriş yazıldığı gündən 5 gün sonra hər gün üçün)

0,20

0,20

 

5

3

Bağlamanın və M kisəsinin saxlanması (bildiriş yazıldığı gündən 5 gün sonra hər gün üçün)

0,30

0,30

 

 

4

“Tələb olunanadək” qeydli göndərişin saxlanması haqqı göndəriş daxil olduqdan 20 gün sonra uyğun göndərişlərdə olduğu kimi alınır

 

 

Göndərişin ünvan üzrə evdə çatdırılması

 

1

Qiyməti bəyan olunmuş göndərişin, kiçik paketin, ödəmə şərtli göndərişin, pul baratının evdə çatdırılması

0,80

1,00

 

6

2

Bağlamanın və M kisəsinin evdə çatdırılması

1,50

2,00

 

 

3

Çəkisi 500 qramdan artıq kiçik paketin PŞ-də verilməsi

 

0,60

1

2

3

4

5

 

4

Daxil olan göndərişin ünvançının rəsmi xahişi ilə ona evdə çatdırılması üçün 6.1 və 6.2 bəndlərinə uyğun haqq alınır

 

 

 

6

5

6.1 və 6.2 bəndlərində göstərilən xidmət haqları daxili göndərişlər üzrə göndərici və ya ünvançı tərəfindən, beynəlxalq göndərişlər üzrə isə yalnız ünvançı tərəfindən ödənilir

 

 

Göndərişin ünvan yerində (müştərinin çağırışı ilə) qəbulu

 

1

Sadə və sifarişli göndərişin, teleqramın evdə qəbulu

0,50

0,80

 

7

2

Qiyməti bəyan olunmuş göndərişin, kiçik paketin, ödəmə şərtli göndərişin və pul baratının evdə qəbulu

1,00

1,50

 

 

3

Bağlamanın və M kisəsinin evdə qəbulu

1,50

2,00

Göndərişə dair sorğu verilməsi

 

1

Qeydiyyatlı göndərişə dair sorğu üçün (daxili göndəriş üzrə qəbuldan sonra 10 gün ərzində, beynəlxalq göndəriş üzrə bütün hallarda)

0,40

1,60

 

 

2

Sorğu digər daha sürətli vasitə (teleqram, faks və s.) ilə göndərildikdə uyğun xidmət haqqı əlavə alınır

 

 

 

8

3

Daxili göndərişin qəbulundan 10 gün keçdikdən sonra və ya göndəriş (daxili və beynəlxalq) xəbərnaməli olduqda sorğu üçün haqq alınmır

 

 

 

 

4

Beynəlxalq göndəriş üzrə sorğu əsaslı olduqda (göndəriş itirildikdə) 8.1 bəndi üzrə alınmış haqq kompensasiya ilə birlikdə göndəriciyə qaytarılır

 

 

Beynəlxalq göndərişin gömrük nəzarətinə təqdim edilməsi

 

1

Çıxan beynəlxalq göndərişin gömrük nəzarətinə təqdim edilməsi

 

 

 

 

1.1

-qiyməti bəyan olunmuş göndəriş, kiçik paket və M kisənin hər biri üçün

 

0,60

 

 

1.2

-bağlamanın hər biri üçün

0,80

2,00

 

9

2

Daxil olan beynəlxalq göndərişin gömrük nəzarətinə təqdim edilməsi

0,80

2,00

 

 

2.1

-qiyməti bəyan olunmuş göndəriş, kiçik paket və M kisənin hər biri üçün

 

0,80

 

 

2.2

-bağlamanın hər biri üçün

0,80

1,20

Poçt göndərişinin qəbulu zamanı əlavə xidmətlər

 

1

Banderolun və qiymətli göndərişin qablaşdılması

0,30

0,50

 

 

2

Bağlamanın qablaşdılması

0,40

0,60

 

10

3

Göndərişin üzərində ünvanın yazılması

0,10

0,20

 

 

4

Bağlamanın müşaiyət blankının, barat blankının, dövrü mətbuata abunə blankının və çatdırılma haqqında xəbərnamənin tərtib olunması (1 blank üçün)

0,20

0,40

 

 

5

Qrup halında göndərişlər üçün f.103 və f.103a siyahısının rəsmiləşdirilməsi (1 siyahı üçün)

0,50

0,80

 

 

 

Ağırçəkili (çəkisi 10 kq-dan artıq) beynəlxalq adi poçt bağlamalarının ölkələr üzrə tarifləri

 

 

 

Təyinat ölkəsinin adı

 

Yerüstü və S.A.L. (aşağı prioritetli) bağlama üçün tarif (ƏDV-lə birlikdə), manat

Avia (prioritet) bağlama üçün tarif (ƏDV-lə birlikdə), manat

bir ədəd bağlamaya görə

1 kq çəkiyə görə

bir ədəd bağlamaya görə

1 kq çəkiyə görə

1

ABŞ

14,20

6,40

15,80

10,80

 

2

Albaniya

-

-

18,40

3,60

 

3

Almaniya

-

-

25,40

4,30

 

4

Anqola

18,00

5,30

18,00

7,90

 

5

Antiqua və Barbuda

13,60

7,70

13,60

8,90

 

6

Argentina

20,30

9,20

20,30

16,80

 

7

Avstraliya

16,30

8,40

15,50

16,10

 

8

Avstriya

-

-

19,40

4,00

 

9

Bahamaz

13,60

7,90

13,60

11,60

 

10

Banqladeş

15,10

5,40

15,10

7,10

 

11

Barbados

14,40

7,90

14,40

9,20

 

12

Belarus

16,00

4,10

15,10

4,80

 

13

Belçika

28,60

4,20

30,60

4,90

 

14

Beliz

17,00

9,80

17,00

10,80

 

15

Benin

14,80

5,50

14,80

8,80

 

16

Bəhreyn

16,60

3,10

16,60

4,00

 

17

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

-

-

12,70

2,50

 

18

Boliviya

23,50

10,90

23,50

15,80

 

19

Bolqarıstan

16,60

3,40

15,70

4,00

 

20

Bosniya və Hersoqovina

-

-

17,50

4,30

 

21

Botsvana

19,70

6,50

19,70

10,30

 

22

Böyük Britaniya

-

-

23,20

7,00

 

23

-Anquilla

13,60

7,70

13,60

9,60

 

24

-Asension

13,80

6,40

13,80

10,80

 

25

-Bermud

17,40

8,00

17,40

8,90

 

26

-Kayman

16,70

10,20

16,70

10,80

 

27

-Folklend (Malvin)

16,30

5,80

16,30

13,80

 

28

-Qibraltar

-

-

13,80

6,40

 

29

-Montserrat

-

-

13,60

9,10

 

30

-Pitkern

22,60

15,10

22,60

26,90

 

31

-Sent Yelena

14,90

4,40

14,90

13,00

 

32

-Tristan-da-Kunya

14,30

7,10

13,40

12,50

 

33

-Terks və Kaykos

-

-

14,20

9,80

 

34

-Virciniya adaları

14,20

8,80

14,20

10,30

 

35

Braziliya

17,50

9,40

17,50

15,20

 

36

Bruney Darussalam

14,40

5,80

14,40

9,40

 

37

Burkina Faso

17,00

6,70

17,00

10,10

 

38

Burundi

20,60

6,60

20,60

12,50

 

39

Butan

17,40

6,20

18,20

6,80

 

40

Cənubi Afrika

15,70

5,90

15,00

8,60

 

41

Cibuti

16,40

4,10

16,40

5,30

 

42

Çad

16,90

5,20

16,90

7,80

 

43

Çexiya

-

-

17,30

4,20

 

44

Çernoqoriya

21,40

3,80

21,40

5,20

 

45

Çili

16,90

9,70

16,90

17,90

 

46

- Pasxa adası

16,90

14,60

16,90

22,00

 

47

Çin (Xalq Respublikası)

17,80

5,60

16,90

7,40

 

48

-Honq Konq

19,90

5,90

19,10

6,60

 

49

-Makao

-

-

15,70

7,30

 

50

Danimarka

-

-

20,20

4,00

 

51

Dominika

14,40

8,00

14,40

9,60

 

52

Dominikan Respublikası

13,60

7,90

13,60

10,00

 

53

Efiopiya

12,50

5,30

12,50

6,40

 

54

Ekvador

21,10

9,60

21,10

14,50

 

55

Ekvatorial Qvineya

-

-

14,80

8,90

 

56

Eritrey

19,30

4,40

19,30

5,60

 

57

Estoniya

-

-

18,50

4,20

 

58

Əfqanıstan

-

-

23,60

6,80

 

59

Əlcəzair

-

-

18,50

5,60

 

60

Fici

15,10

7,40

15,10

18,50

 

61

Filippin

15,10

6,50

15,10

9,80

 

62

Finlandiya

-

-

24,50

4,70

 

63

Fransa (Monako, Andorra)

-

-

22,80

4,10

 

64

-Qviana (Fransa)

23,60

4,20

23,60

11,30

 

65

-Polineziya ( Fransa)

21,00

9,70

20,30

20,40

 

66

-Qvadelupa

23,60

7,40

23,60

11,00

 

67

-Martinika

23,60

7,40

23,60

11,00

 

68

-Yeni Kaledoniya

22,20

8,90

21,40

17,00

 

69

-Reunyon

24,50

6,10

23,60

13,60

 

70

-Sent Pyer və Mikalon

23,60

8,60

23,60

11,00

 

71

-Uillis və Futuna

19,90

8,80

19,10

23,00

 

72

Gürcüstan

-

-

18,50

3,20

 

73

Haiti

14,20

9,20

14,20

10,10

 

74

Hindistan

20,60

3,70

19,80

5,30

 

75

Honduras

16,60

10,20

16,60

11,30

 

76

Xorvatiya

17,00

3,80

17,00

4,60

 

77

İndoneziya

16,70

6,70

16,70

11,20

 

78

İordaniya

18,10

4,30

18,10

5,00

 

79

İraq

-

-

14,40

4,70

 

80

İran

18,50

2,40

18,50

2,90

 

81

İrlandiya

-

-

19,40

5,20

 

82

İslandiya

-

-

22,00

7,00

 

83

İspaniya (Kanar adaları)

-

-

18,70

5,20

 

84

İsrail

-

-

18,50

3,50

 

85

İsveç

-

-

23,40

4,40

 

86

İsveçrə

-

-

19,40

4,40

 

87

İtaliya

-

-

19,30

4,30

 

88

Kabo-Verde

16,80

7,20

16,80

8,90

 

89

Kamboca

14,40

5,20

14,40

8,90

 

90

Kamerun

17,60

5,40

17,60

8,30

 

91

Kanada

19,10

6,40

18,20

10,70

 

92

Kenya

17,50

5,40

17,50

8,20

 

93

Kipr

17,80

4,00

17,80

5,40

 

94

Kiribati

14,40

9,20

13,60

20,30

 

95

Kolumbiya

18,20

9,70

18,20

14,90

 

96

Komor adaları

14,40

6,70

14,40

7,60

 

97

Konqo

14,40

8,80

14,40

10,30

 

98

Konqo Dem. Respublikası

21,00

6,60

20,30

10,90

 

99

Koreya (Cənubi)

21,00

6,70

20,20

8,50

 

100

Koreya XDR

19,30

7,00

19,30

9,20

 

101

Kosta Rika

18,60

10,10

18,60

11,80

 

102

Kot Divuar

18,60

6,10

18,60

10,20

 

103

Kuba

16,90

9,10

16,90

13,40

 

104

Küveyt

-

-

18,20

3,60

 

105

Qabon

16,80

5,80

17,40

10,00

 

106

Qambiya

19,80

6,00

19,80

9,60

 

107

Qana

18,00

6,10

18,00

9,70

 

108

Qayana

15,70

4,90

15,70

9,20

 

109

Qatar

15,60

2,90

15,60

4,40

 

110

Qazaxıstan

13,80

4,60

13,80

5,40

 

111

Qırğızıstan

-

-

15,50

4,10

 

112

Qrenada

-

-

13,60

8,90

 

113

Qvatemala

14,80

9,80

14,80

13,60

 

114

Qvineya

17,60

6,40

17,60

10,80

 

115

Qvineya-Bissau

25,00

6,40

25,00

10,80

 

116

Laos

16,90

6,70

16,10

9,70

 

117

Latviya

14,40

4,00

13,60

4,70

 

118

Lesoto

17,40

6,50

17,40

10,30

 

119

Liberiya

13,60

5,50

13,60

9,10

 

120

Litva

18,40

3,60

17,50

4,30

 

121

Livan

-

-

16,20

4,30

 

122

Liviya Camahiriyyəsi

16,60

4,20

16,60

5,50

 

123

Lüksemburq

18,10

4,10

18,10

5,00

 

124

Macarıstan

19,80

4,00

19,00

4,70

 

125

Madaqaskar

19,70

5,30

19,70

8,40

 

126

Makedoniya

18,10

4,00

18,10

5,30

 

127

Malavi

18,00

5,80

18,00

8,80

 

128

Malayziya

15,20

5,40

15,20

8,20

 

129

Maldiv

16,20

4,40

16,20

6,60

 

130

Mali

17,90

7,30

17,00

9,10

 

131

Malta

-

-

19,20

5,50

 

132

Mavrikiy

16,00

5,30

16,00

8,40

 

133

Mavritaniya

19,60

8,20

19,60

9,20

 

134

Meksika

14,00

8,60

14,00

14,30

 

135

Mərakeş

16,60

5,80

16,60

6,50

 

136

Mərkəzi Afrika

20,50

5,60

19,70

9,20

 

137

Misir

19,80

5,00

19,80

5,50

 

138

Moldova

-

-

20,00

5,20

 

139

Monqolustan

16,10

7,00

16,10

9,10

 

140

Mozambik

20,90

6,40

20,90

10,70

 

141

Myanma

15,10

5,60

15,10

7,80

 

142

Namibiya

16,80

7,00

16,80

10,90

 

143

Nauru

14,40

8,80

13,60

18,50

 

144

Nepal

14,40

4,80

14,40

6,10

 

145

Niderland

-

-

19,30

4,40

 

146

-Aruba

15,10

6,40

15,10

11,30

 

147

-Antil adaları

16,10

6,80

16,10

13,30

 

148

Niger

14,30

6,00

14,30

8,60

 

149

Nigeriya

19,20

6,50

19,20

8,40

 

150

Nikaraqua

14,40

10,30

14,40

14,30

 

151

Norveç

-

-

25,00

4,80

 

152

Oman

17,00

3,00

17,00

3,70

 

153

Özbəkistan

-

-

20,40

3,80

 

154

Pakistan

16,80

3,80

16,80

4,70

 

155

Panama

13,80

9,50

13,80

13,20

 

156

Papua-Yeni Qvineya

19,00

9,60

18,10

19,00

 

157

Paraqvay

16,10

10,10

16,10

16,20

 

158

Peru

16,70

10,20

16,70

16,20

 

159

Polşa

18,10

3,80

17,00

4,60

 

160

Portuqaliya (Azor və Mad.)

23,20

6,20

22,30

7,00

 

161

Ruanda

15,20

5,00

15,20

7,30

 

162

Rumıniya

-

-

17,20

4,10

 

163

Rusiya Federasiyası

20,60

3,70

20,60

5,40

 

164

Salvador

14,00

10,20

14,00

13,70

 

165

Samoa (Qərbi)

13,80

10,70

13,80

20,90

 

166

San-Tome və Prinsipi

13,60

7,00

13,60

10,20

 

167

Sent-Kristofer və Nevis

-

-

15,00

9,50

 

168

Sent-Lüsiya

14,40

8,40

14,40

9,60

 

169

Sent-Vinsent və Qrenadina

14,20

9,10

14,20

10,70

 

170

Seneqal

17,30

6,40

17,30

7,70

 

171

Serbiya

21,40

3,80

21,40

5,20

 

172

Seyşel adaları

14,40

5,80

14,40

10,00

 

173

Səudiyyə Ərəbistanı

14,80

3,00

13,90

4,20

 

174

Sierra-Leone

16,40

7,30

16,40

8,00

 

175

Sinqapur

16,10

5,50

15,20

8,50

 

176

Slovakiya

17,80

3,40

17,80

4,70

 

177

Sloveniya

-

-

18,10

4,70

 

178

Solomon adaları

14,40

8,90

14,40

18,10

 

179

Somali

13,60

4,00

13,60

5,30

 

180

Sudan

19,80

4,40

19,80

6,10

 

181

Surinam

13,60

5,80

13,60

11,90

 

182

Suriya

18,10

4,80

18,10

6,00

 

183

Svazilend

15,00

6,70

15,00

10,20

 

184

Şri Lanka

13,90

4,30

13,90

6,40

 

185

Tacikistan

-

-

14,20

5,50

 

186

Tailand

15,10

5,20

14,20

7,70

 

187

Tanzaniya

17,50

5,30

17,50

7,70

 

188

Tayvan

18,50

6,40

17,60

8,80

 

189

Timor-Leşte

-

-

14,40

19,90

 

190

Toqo

17,30

5,60

17,30

8,90

 

191

Tonqa

14,40

9,60

13,60

19,40

 

192

Trinidad və Tobaqo

14,80

8,80

14,80

12,00

 

193

Tunis

16,00

5,90

16,00

6,50

 

194

Tuvalu

14,40

7,80

13,60

19,20

 

195

Türkiyə

-

-

13,00

3,10

 

196

Türkmənistan

-

-

15,10

2,40

 

197

Ukrayna

-

-

18,70

3,70

 

198

Uqanda

16,10

5,50

16,10

7,00

 

199

Uruqvay

21,00

9,40

21,00

15,60

 

200

Vanuatu

12,80

9,20

12,10

17,50

 

201

Vatikan

-

-

18,40

4,70

 

202

Venesuela

16,60

8,30

16,60

12,50

 

203

Vyetnam

14,90

5,50

14,90

8,60

 

204

Yamayka

13,60

8,40

13,60

9,70

 

205

Yaponiya

19,70

6,80

18,80

9,60

 

206

Yeni Zelandiya

20,80

10,10

20,80

18,60

 

207

Yəmən

16,40

4,70

16,40

6,50

 

208

Yunanıstan

-

-

18,40

4,40

 

209

Zambiya

15,60

5,60

15,60

9,00

 

210

Zimbabve

21,50

6,80

21,50

10,10