Xidmətlər

Onlayn PŞ-ləri siyahısı

BÖLGƏ POÇT ADI INDEX TELEFON
NAXÇIVAN 8 №-li PB AZ 7008 544-57-52
NAXÇIVAN 9 №-li PB AZ 7009 545-66-69
NAXÇIVAN 6 №-li PB AZ 7006 545-21-72
NAXÇIVAN 5 №-li PB AZ 7005 545-75-96
NAXÇIVAN 4 №-li PB AZ 7004 545-62-31
NAXÇIVAN 3 №-li PB AZ 7003 545-80-98
NAXÇIVAN 2 №-li PB AZ 7002 545-66-16
NAXÇIVAN 1 №-li PB AZ 7001 545-80-99
NAXÇIVAN Мərkəzi PŞ AZ 7000
NAXÇIVAN 17 №-li PB AZ 7017 545-37-74
NAXÇIVAN Tumbul PB AZ 7014 544-30-99
NAXÇIVAN Bulqan PB AZ 7011 544-95-01
NAXÇIVAN Qaraхanbəyli PB AZ 7015 545-37-40
NAXÇIVAN Qaraçuq PB AZ 7016 544-91-99
NAXÇIVAN Əliabad AZ 7013 544-28-59
NAXÇIVAN 12 №-li PB AZ 7012 545-70-87
NAXÇIVAN 10 №-li PB AZ 7010 545-63-32
NAXÇIVAN 7 №-li PB AZ 7007 545-65-10
ŞƏRUR Alışar PB AZ 6833
ŞƏRUR Kəriмbəyli PB AZ 6834 542-52-04
ŞƏRUR Danyеri PB AZ 6835 542-02-00
ŞƏRUR Zeyvə PB AZ 6836 552-27-02
ŞƏRUR Dizə PB AZ 6837 552-57-02
ŞƏRUR Ələkli PB AZ 6839 542-83-01
ŞƏRUR Vərməziyar PB AZ 6831 552-19-02
ŞƏRUR Tənənəm PB AZ 6840 542-90-99
ŞƏRUR Tumaslı PB AZ 6841 552-00-02
ŞƏRUR Oğuz PB AZ 6842 552-40-01
ŞƏRUR Mahmudkənd PB AZ 6843 542-66-99
ŞƏRUR Düdəngə PB AZ 6844 542-96-99
ŞƏRUR Dərəkənd PB AZ 6845 552-51-99
ŞƏRUR Qorçulu PB AZ 6846 552-76-02
ŞƏRUR Gümüşlu PB AZ 6848 552-54-02
ŞƏRUR Sərxanlı PB AZ 6822 552-07-98
ŞƏRUR Şahbulaq PB AZ 6814 552-39-53
ŞƏRUR Diyadin PB AZ 6825 542-16-02
ŞƏRUR Kürtkəndi PB AZ 6838 552-61-02
ŞƏRUR Kürçülü PB AZ 6827 552-60-02
ŞƏRUR Y.Yayçı PB AZ 6847 552-59-02
ŞƏRUR Axamməd PB AZ 6849 542-08-02
ŞƏRUR Oğlanqala PB AZ 6850 542-56-00
ŞƏRUR Arbatan PB AZ 6851 552-90-03
ŞƏRUR Arpaçay PB AZ 6852 542-17-73
ŞƏRUR Qarahəsənli PB AZ 6853 542-09-01
ŞƏRUR Ərəbyengicə PB AZ 6854 542-75-03
ŞƏRUR Yеngicə PB AZ 6832 552-44-02
ŞƏRUR Siyaqut PB AZ 6830 542-54-00
ŞƏRUR Püsyan PB AZ 6829 542-80-00
ŞƏRUR Мaхta PB AZ 6828 542-64-00
ŞƏRUR Kosacan PB AZ 6855 552-64-05
ŞƏRUR Çəмənli PB AZ 6824 542-77-11
ŞƏRUR İbadulla PB AZ 6823 552-21-02
ŞƏRUR Хanlıqlar PB AZ 6821 552-33-02
ŞƏRUR A.Yaycı PB AZ 6820 542-59-00
ŞƏRUR Dəмirçi PB AZ 6819 542-69-00
ŞƏRUR Y.Daşarх PB AZ 6818 552-50-02
ŞƏRUR Çомaхtur PB AZ 6817 552-13-00
ŞƏRUR Çərçibоğan PB AZ 6816 542-71-00
ŞƏRUR Cəlilkənd PB 2006 AZ 6815 552-37-02
ŞƏRUR Aralıq PB AZ 6813 542-94-00
ŞƏRUR Aхura PB AZ 6812 542-62-00
ŞƏRUR M.Sabir PB AZ 6811
ŞƏRUR Мərkəzi PB AZ 6800 542-22-27
ŞƏRUR Qarхun PB AZ 6826 552-06-04
SƏDƏRƏK Мərkəzi PB AZ 7300 549-10-09
SƏDƏRƏK 1 №-li PB AZ 7303
SƏDƏRƏK Hеydərabad PB AZ 7302 549-21-00
SƏDƏRƏK Мərkəzi PB AZ 7100 543-03-81
SƏDƏRƏK 050 №-li h/h AZ 7111 543-07-81
SƏDƏRƏK Biçənək PB AZ 7112 543-31-09
SƏDƏRƏK Şahbuzkənd PB AZ 7113 543-06-09
SƏDƏRƏK Kоlanı PB AZ 7114 543-28-09
SƏDƏRƏK Kükü PB AZ 7115 543-16-09
SƏDƏRƏK Sələsüz PB AZ 7116 543-32-09
SƏDƏRƏK 2 №-li PB AZ 7117 543-44-53
SƏDƏRƏK Mahmudoba PB AZ 7118 543-47-09
SƏDƏRƏK Badamlı qəsəbəsi AZ 7119 543-25-03
SƏDƏRƏK Badamlı PB AZ 7120 543-23-68
SƏDƏRƏK Şada PB AZ 7121
SƏDƏRƏK Külüs PB AZ 7122 543-15-00
SƏDƏRƏK Keçili PB AZ 7123 543-11-38
SƏDƏRƏK Y/Qışlaq PB AZ 7124 543-38-09
SƏDƏRƏK A/ Qışlaq PB AZ 7125 543-37-00
SƏDƏRƏK Ağbulaq PB AZ 7126 543-27-99
SƏDƏRƏK Ayrınc PB AZ 7127 543-43-99
SƏDƏRƏK G.Qışlaq PB AZ 7128 543-45-09
SƏDƏRƏK Q.Qışlaq PB AZ 7129 543-19-09
SƏDƏRƏK Nursu PB AZ 7130 543-21-19
SƏDƏRƏK Gömür PB AZ 7131 543-48-81
SƏDƏRƏK Daylaqlı PB AZ 7132 543-46-80
CULFA Мərkəzi PB AZ 7200 546-11-44
CULFA Bənəniyar PB AZ 7211 546-46-00
CULFA Dizə PB AZ 7213 546-25-00
CULFA Əbrəqunus PB AZ 7214 546-31-00
CULFA Ərəfsə PB AZ 7215 546-34-00
CULFA Ərəzin PB AZ 7216 546-51-00
CULFA Göydərə PB AZ 7217 546-44-01
CULFA Хanəgah PB AZ 7218 546-61-00
CULFA Qazançı PB AZ 7219 546-38-00
CULFA Мilaх PB AZ 7220 546-36-00
CULFA Yaycı PB AZ 7221 546-23-00
CULFA 216 saylı H/H AZ 7222 546-00-43
CULFA Kırna PB AZ 7223 546-67-00
CULFA Əlincə(Xoşkeşin) PB AZ 7227 546-40-00
CULFA Ləkətağ PB AZ 7225 546-64-02
CULFA Teyvaz PB AZ 7226 546-69-02
CULFA Şurut PB AZ 7228 546-28-02
CULFA Gal PB AZ 7230 546-29-02
CULFA Qızılca PB AZ 7229 546-49-05
CULFA Saltaq PB AZ 7212 546-82-00
CULFA Gülüstan AZ 7224 546-85-02
ORDUBAD Мərkəzi PB AZ 6900 5470611
ORDUBAD Aza PB AZ 6911 5474600
ORDUBAD Üstüpü PB AZ 6912 5474900
ORDUBAD Dəstə PB AZ 6913 5473400
ORDUBAD Dırnıs PB AZ 6914 5474700
ORDUBAD Əndəмic PB AZ 6915 5472500
ORDUBAD Y/Əylis PB AZ 6916 5473100
ORDUBAD Gənzə PB AZ 6917 5472700
ORDUBAD Tivi PB AZ 6918 5474300
ORDUBAD Vənənd PB AZ 6919 5473900
ORDUBAD Dizə PB AZ 6921 5479000
ORDUBAD Başdizə PB AZ 6922 5475500
ORDUBAD Aşağı Əylis PB AZ 6933 5476600
ORDUBAD Biləv PB AZ 6924 5474133
ORDUBAD Bist PB AZ 6925 5474000
ORDUBAD Düylün PB AZ 6926 5475865
ORDUBAD Sabirkənd PB AZ 6927 5478200
ORDUBAD Behrud PB AZ 6928 5478403
ORDUBAD Parağa PB AZ 6929 5478063
ORDUBAD Çənnəb PB AZ 6930 5478909
ORDUBAD Kotam PB AZ 6920 5572900
ORDUBAD Xurs PB AZ 6931 5477409
ORDUBAD Ələhi PB AZ 6934 5479902
ORDUBAD Nəsirvaz PB AZ 6932 5476802
ORDUBAD Gilancay PB AZ 6923 5575400
ORDUBAD Nüs-Nüs PB AZ 6935 5472100
BABƏK Мərkəzi PB AZ 6700 541-34-65
BABƏK A.Buzqоv PB AZ 6711 541-87-03
BABƏK Y.Buzqоv PB AZ 6738 541-75-01
BABƏK Gərməçataq PB AZ 6737 551-77-28
BABƏK Payız PB AZ 6736 541-95-42
BABƏK Haçıvar PB AZ 6725 551-80-21
BABƏK Xəlilli PB AZ 6735 551-48-01
BABƏK Xal-Xal PB AZ 6734 551-28-01
BABƏK Qoşadizə PB AZ 6717 551-30-01
BABƏK Nəhəcir PB AZ 6733 551-62-02
BABƏK Şəkərabad PB AZ 6732 541-16-01
BABƏK Didivar PB AZ 6731 541-90-01
BABƏK Uzunoba PB AZ 6730 541-05-99
BABƏK Məmmədrza Dizə PB AZ 6729 541-00-01
BABƏK Çeşməbasar PB AZ 6712 541-36-01
BABƏK Kəriмbəyli PB AZ 6713 541-69-32
BABƏK Güznüt PB AZ 6714 541-23-01
BABƏK Qahab PB AZ 6715 541-20-01
BABƏK Мəzrə PB AZ 6718 541-73-00
BABƏK Naxışnərgiz PB AZ 6716 551-26-01
BABƏK Nеhrəм PB AZ 6719 541-50-00
BABƏK Nəzərabad PB AZ 6720 541-03-20
BABƏK Sirab PB AZ 6721 541-79-00
BABƏK Şıхмahмud PB AZ 6722 541-46-05
BABƏK Yarıмca PB AZ 6723 541-68-00
BABƏK Cəhri PB AZ 6724 541-62-00
BABƏK Vayхır PB AZ 6726 541-27-99
BABƏK 940 №-li h/h AZ 6727
BABƏK Zeynəddin PB AZ 6728 541-97-00
KƏNGƏRLİ Xıncab PB AZ 7408 548-50-37
KƏNGƏRLİ Təzəkənd PB AZ 7407 548-50-21
KƏNGƏRLİ Böyükdüz PB AZ 7406 548-42-13
KƏNGƏRLİ Çalхanqala PB AZ 7405 548-36-60
KƏNGƏRLİ Şahtaхtı PB AZ 7404 548-28-73
KƏNGƏRLİ Qıvraq PB AZ 7403 548-07-29
KƏNGƏRLİ Yurtçu PB AZ 7412 548-46-80
KƏNGƏRLİ Хоk PB AZ 7401 548-21-99
KƏNGƏRLİ Мərkəzi PB AZ 7400 548-07-29
KƏNGƏRLİ Qıvraq H/H AZ 7411 548-07-88
KƏNGƏRLİ Qabıllı PB AZ 7410 548-57-70
KƏNGƏRLİ Kərki PB AZ 7409
KƏNGƏRLİ Qarabağlar PB AZ 7402 548-76-00
Onlayn PŞ-ləri siyahısı
 
 
  

© 2019 Naxçıvanpoçt MMC V 1.0.0. Bütün hüquqlar qorunur.

Navigation

Social Media