BAZAR ERTƏSİ, 21 Май 2018

 

 

 

 

 

''İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün lazım olan bir vasitədir''

 

Heydər Əliyev
 Azərbaycan  xalqının ümummilli lideri

naxpoct